Skip to main content

Descomptes UAlumni

Descomptes en formació per a membres d'UAlumni

GRAUS 8%
FORMACIÓ CONTÍNUA 10%
ESCOLA D'IDIOMES 15% 
MÀSTERS UNIVERSITARIS 10% **
DOCTORATS 10%

 

 

 

Image
Treballa

 

*  Aquests descomptes no seran compatibles amb estudis de màster oferts a preu públic o amb titulacions que no siguin pròpies de la Fundació Universitària Balmes. Queden exclosos dels descomptes els graus de centres federats. 

** En del Màster universitari en Anàlisi de Dades Òmiques  i del Màster Universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys)  el descompte pot arribar ser del 30% depenent de la nota mitjana de l'expedient.

Descomptes Màster Montessori (146.05 KB) Descomptes Màster Dades Òmiques (681.85 KB)