Skip to main content

Steve Watson parla de les oportunitats de la intel·ligència artificial en la docència universitària en un seminari

Notícia

La Unitat de Docència Universitària i Tecnologia Educativa (UDUTE), el Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) i el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica van organitzar el dia 1 de juny un seminari híbrid en anglès, a càrrec del Dr. Steve Watson, per parlar d’oportunitats per aprofitar la intel·ligència artificial en la docència i recerca universitària. Aquest seminari dona continuïtat a la taula rodona "IA i ChatGPT: una amenaça o una oportunitat?", que va tenir lloc el mes de febrer passat.  

Image
watson

Steve Watson és especialista en tecnologia i didàctica de la Facultat d’Educació de la Universitat de Cambridge i darrerament ha estat molt actiu en l'estudi de ChatGPT i el seu ús en entorns educatius. Watson va visitar la UVic convidat pel Grup de Recerca en Educació (GREUV) i es va reunir amb el Centre d'Estudis i Recerca en Educació (CRED) per explorar possibilitats de col·laboració amb la seva universitat en temes de recerca educativa i publicacions, i amb el Grup de Recerca en Construcció del Coneixement (GRECC) per debatre les diferents maneres d’abordar la didàctica de les matemàtiques i les ciències. 

Més de cinquanta persones van participar en el seminari del Programa FORMA’T, una dotzena de les quals hi van assistir presencialment. Steve Watson va comentar diversos aspectes de ChatGPT, a cavall d'unes demostracions pràctiques en directe. Va explicar la resistència inicial que va despertar aquesta plataforma a la Universitat de Cambridge, però va assegurar que més recentment ha crescut l’interès de com aprofitar les plataformes d’intel·ligència artificial entorn de l’educació superior i com assegurar-ne l’ús responsable. Entre els altres temes de debat, va destacar la importància de fer prompts molt acotats: com més definida és la pregunta, més adequada serà la resposta. També es va referir a la manca de precisió que evidencia ChatGPT en les seves respostes: l’elegància del redactat dissimula l’absència d’intel·ligència real i la seva actitud flexible amb la veritat. Com a investigador, afirma que ChatGPT ja té un paper propi en la seva activitat professional, i que l'ajuda a processar i resumir treballs o propostes de recerca.  

La rellevància d'aquest tema fa que la UVic tingui previst de convocar més  accions formatives adreçades a PDI i PAS, ja que en el futur pròxim portarà més reptes i sorpreses.   

La gravació del seminari està disponible a l’aula d’Informacions i assessorament PAS i PDI, a la secció Intel·ligència Artificial, on també hi ha un fòrum per intercanviar punts de vista sobre la utilització d’aquesta tecnologia a les aules.