Skip to main content

Coneix la trajectòria i l'expertesa dels titulats de la UVic

UAlumni Stories

Gerard Pasqual
Promoció 2016
Gerard Pasqual
More
Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius
Gloria Moya
Promoció 2020
Glòria Moya
More
Grau d’Educació Primària amb menció d’educació inclusiva i atenció a la diversitat
Maite Vila
Promoció 1989
Maite Vila
More
Diplomatura d'Infermeria
Laura Escudero
Promoció 2013
Laura Escudero
More
Grau en Biotecnologia
Joan Gaudes
Promoció 2011
Joan Gaudes
More
Enginyeria Tècnica de Telecomunicacions
Marc Mundó
Promoció 2008
Marc Mundó
More
Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial i Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions
Albert Boix
Promoció 2010
Albert Boix
More
Enginyeria Tècnica en Electrònica Industrial i Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions
Jordi de Planell
Promoció 2017
Jordi de Planell
More
Periodisme
Sílvia Cordomí
Promoció 2000
Sílvia Cordomí
Administració i Direcció d'Empreses
Eloi Palau al gimnàs de la UVic
Promoció 2020
Eloi Palau
Ciències de l'Activitat Física i l'Esport